OGÓLNOPOLSKI   KONKURS   RECYTATORSKI   
POŚWIĘCONY   TWÓRCZOŚCI   ADAMA   MICKIEWICZA
organizowany przez
Starostwo Powiatowe i Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza w Górze


Nagroda Główna

Rzeźba wykonana przez górowskiego artystę Sebastiana Mikołajczaka

ADAMUS 2011ADAMUS 2010 - Jubileuszowy Koncert Galowy

LAUREACI

20 - 21 listopada 2009
21 - 22 listopada 2008
16 - 17 listopada 2007
24 - 25 listopada 2006
25 - 26 listopada 2005
13 - 14 listopada 2004
15 - 16 listopada 2003
23 - 24 listopada 2002
17 - 18 listopada 2001


Strona główna Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze
Tutaj jesteśmy
Zapraszamy